Kosten


Ik kies er bewust voor om geen contracten af te spreken met zorgverzekeraars. De reden hiervan is dat zorgverzekeraars steeds meer beperkingen opleggen aan de zorg die zij contracteren. Niet alleen bepalen zij  hoeveel behandelingen ik mag doen, maar tevens geven zij aanwijzingen hoe een behandeling er uit zou moeten zien. Omdat ik uit ervaring weet dat ieder mens verschillend is en maatwerk beter aansluit dan een protocol, ontvangt u een behandeling op maat.  Deze is zo kort als het kan maar ook zo lang als het moet.

Vooraf bespreek ik met u wat de kosten van de behandeling zal zijn, deze is nooit hoger dan de wettelijk gestelde tarieven van de NZA voor psychologische behandeling.  U ontvangt vooraf de behandeltarieven.

Contactgegevens

Drs  Marja Schouten 

van Goghlaan 12

6006 PP Weert

tel: 0651837416

marja.schouten@wxs.nl