Werkwijze

Verwijzing

Als de huisarts een verwijzing afgeeft waarin de diagnose een angststoornis is, kan de behandeling voor een deel bij de meeste ziektekostenverzekeraars worden gedeclareerd.


Aanmelden

Aanmelden kan via de telefoon of met het contactformulier op deze website. In het eerste contact bespreek ik kort de reden van aanmelding en de hulpvraag.  Daarbij geef ik ook een kostenraming van de behandeling. Indien akkoord volgt een  intakegesprek.


Intake gesprek

Het intakegesprek voer ik in de thuissituatie of op de stal of manege.  Als dat niet mogelijk is via beveiligd videobellen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur waarbij  ik probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de klachten en problemen; hoe ze zijn ontstaan en waardoor ze in stand worden gehouden.
Vervolgens wordt nog een vragenlijst over angstklachten toegestuurd, die thuis ingevuld kan worden en digitaal teruggestuurd, zodat niets over het hoofd wordt gezien.


De behandeling

Op de behandeldag wordt een afspraak gemaakt op *locatie. Hier wordt gestart met een EMDR behandeling die direct gevolgd wordt door een Exposure oefening met paard.
Wat die oefening inhoudt hangt samen met de nare gebeurtenis die is meegemaakt en met de zaken waar angst voor is. De oefening wordt ondersteund door een gediplomeerd instructrice.

Van de oefening wordt een video-opname gemaakt, waardoor er materiaal is dat later teruggekeken kan worden.
Na een week is er telefonisch contact over wat de behandeling heeft opgeleverd.

Indien nodig wordt deze behandeling nogmaals herhaald of hij wordt afgesloten.

*De locatie kan je eigen stal of manege zijn of stal California in Weert. Het is mogelijk om met paard naar deze locatie te komen.


Wachttijd:

De praktijk is uitsluitend geopend voor ruiters en amazones  die volgens bovenbeschreven methode behandeld willen worden.

Contactgegevens

Drs  Marja Schouten 

van Goghlaan 12

6006 PP Weert

tel: 0651837416

marja.schouten@wxs.nl

BIG: 59052470825